Trampkarze - rocznik 2006/07/08 Drukuj

 

 

Badania nadal ważne !!!

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia orzeczenia lekarskie dla sportowców

wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których termin

ważności upłynął po dniu 7 marca 2020 r., zachowują swoją ważność - nie dłużej jednak

niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

Podstawa prawna: art. 12a oraz art. 31m ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID, albo stanu epidemii.